نهم

در تصویر بالا به ترتیب داریم :

1- اتاق خالی

2- احساس تنهایی

3- نیروی هوایی انگلیس

کافیه سرتونو یکم پایین مانیتور کامپیوتر بیارید اونوقت راحت میبینید یعنی از پایین نگاه کنید.