رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش گفت: تولید محتوای کتاب های درسی پایه دهم،دررشته های مختلف آغاز شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران ،  محی الدین بهرام محمدیان درباره برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در سال ۹۴ اظهار کرد: اجرای کامل برنامه ملی درسی از مهمترین اولویت های سازمان در سال ۹۴ است.

 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی با تاکید براینکه کار تولید محتوای کتاب های درسی پایه دهم در رشته های مختلف را برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ آغاز کرده ایم، تصریح کرد: تولید محتوا در دوره دوم متوسطه حجیم خواهد بود و از هم اکنون در حال برنامه ریزی این موضوع هستیم.

 

معاون پژوهش وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برای تولید محتوای کتاب های درسی از گروه های تالیف و محتوا از بخش های خارج از سازمان پژوهش نیز استفاده خواهیم کرد.

 

محمدیان با بیان اینکه مراقب هستیم تا کیفیت کار تولید محتوا کاهش نیابد، تصریح کرد: در کنار عناصر داخل از عناصر و گروه های بیرون از سازمان نیز بهره منده خواهیم شد.