معرفی مشاغل و بازار کارمعرفی مشاغل و بازار کار آشنایی با بازار کار رشته های مختلف و توضیحات متنوع در مورد مشاغل. معرفی رشته ها و دانشگاه ها آشنایی با رشته های مختلف دانشگاهی ...


سلام؛

میخوام طی چند سری اگر عمری باقی موند و حوصله و اعصابی براتون مقالاتی در رابطه با آشنایی با بازار کار رشته های مختلف و در مورد مشاغل بزارم ...

مقالات

سری اول مقالات » مهارت اداری

مهارت اداری

مهارت های اداری به آن دسته از مهارت ها می گویند که شخص براساس تعریف و توضیح مشخص به انجام آن مهارت ها مبادرت می ورزد. مهارت اداری سیر منطقی و مشخص کاری فرد شاغل را در برمی گیرد به صورتی که از مجموع کارهای انجام شده اهداف تعیین شده حاصل گردد. در مهارت های اداری به طور معمول روند کار ثابت، ابعاد کار معین و تعریف شده و اهداف از قبل پیش بینی شده اند. 
کارهای اداری در جامعه ما که دولت از حجم بزرگی برخوردار است و به طور معمول در هر خانه یک نفر کارمند دولت محسوب می شود رشد چشمگیر و قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، تصور ما از کارهای اداری کارهای تعریف و هماهنگ شده، ثابت و یکنواخت است که هر اداره و بخش بنا بر موقعیتی که دارد آنها را برای کارمندان تعریف و مشخص می کند. 
این تعبیر صحیحی است و ما برای گسترده تر شدن فضای فکری و ذهنی شما چند جمله ای را در این خصوص بیان می کنیم که به امور پرسنلی و منابع انسانی مربوط می شود. 
عوامل پرسنلی و منابع انسانی، توانایی موسسه را در نیل به اهداف آن افزایش می دهد. 
بعضی موسسات مدیران و کارمندان فداکار و کارآمدی را جذب کرده اند و توانسته اند از این جهت شهرت جهانی پیدا کنند (شرکت آی بی ام از آن جمله است). 
از آن جهت که انسانها در تصمیم گیری برای کلیه وظایف و مسئولیتهای موسسه، مشارکت دارند، عامل پرسنلی و منابع انسانی از ویژگی عمده ای برخوردار است. 
بعضی موسسات تنها به خاطر به دست آوردن کارمندان حرفه ای و مدیران کارآمد به خرید شرکتهای دیگر پرداخته اند. 
در کشورهای غربی اتحادیه های کارگری معمولاً یک نقطه ضعف برای موسسات محسوب می شوند، زیرا توانایی مانور و انعطاف پذیری آنها و نیز هزینه های مستقیم و هزینه های کارگری آنها زیاد است. 
بعضی از موسسات با اینکه دارای اتحادیه های کارگری هستند، روابط خوبی با اتحادیه های موثر و کارآمد برقرار کرده اند. 
بعضی از عوامل برتری استراتژیک در این زمینه عبارتند از: 

1.    حیثیت و اعتبار شرکت
2.    ساختار و جو سازمانی موثر و کارآمد
3.    اندازه شرکت نسبت به کل صنعت
4.    سیستم مدیریت استراتژیک
5.    سیستمهای حمایتی و رفاهی کارمندان
6.    سیستمهای کامپیوتری و اطلاعاتی مدیریت
7.    کارمند موثر و کارآمد
8.    روابط موثر با اتحادیه های تجاری
9.    سیاستهای روابط پرسنلی موثر و کارآمد (کارگزینی، ارتقا، آموزش و ارشاد و غیره) 
مشاغل مربوط:
1.    مسئول کارگزینی
2.    کمک کارشناس کارگزینی
3.    مدیر امور مالی
4.    معاون امور اداری
5.    مسئول خدمات پشتیبانی
6.    کارشناس خدمات کنسولی
7.    مترجم
8.    ویراستار
9.    نمونه خوان
10.    کارشناس اطلاع رسانی
11.    کارشناس تبلیغات خارجی
12.    کارگزین امور رفاهی
13.    کارمند امور اداری
14.    کارشناس امور اداری
15.    مسئول ارسال و مرسلات
16.    مسئول بایگانی
17.    متصدی دفتر اندیکس
18.    متصدی دفتر اندیکاتور
19.    مسئول امور دفتری
20.    رئیس دبیرخانه

مهارت ها:
مهارت اداری نسبت نزدیکی به مهارت روابط عمومی دارد و کوچکترین اشتراکی با مهارت های فنی و تولیدی ندارد.